Εφαρμογές PMS: Οδηγίες αλλαγής Φ.Π.Α. σε Protel & Ermis

Ermis – DOS Edition

Για την προσαρμογή επιλέγετε: Συντήρηση – Βοηθητικά Αρχεία – Τμήματα.

(Ε) για επόμενο, για να βρείτε το Πρωινό.

(Δ) για Διόρθωση και αλλάζετε το Χ2 σε Χ1.

Πατάτε Esc για καταχώρηση και επαναλαμβάνετε με τα τμήματα Γεύμα και Δείπνο.

ALL INCLUSIVE

Εάν χρησιμοποιείτε πακέτο All Inclusive, θα πρέπει να αντικαταστήσετε στη διάσπαση της ενιαίας τιμής, το 5% ή 10% που είχατε στο πακέτο μέχρι τώρα, με το 20%.

Η ανάλυση των υπόλοιπων γευμάτων που απαρτίζουν το All Inclusive είναι αδιάφορη, καθώς όλα τα υπόλοιπα τμήματα (πρωινό – γεύμα – δείπνο) έχουν τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Το ποσοστό διάσπασης της ενιαίας τιμής των πακέτων BB, HB και FB είναι επίσης αδιάφορη λόγω του ότι όλα τα τμήματα που απαρτίζουν τα παραπάνω πακέτα διατροφής υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέγετε κάποιο ποσοστό π.χ. 5% και να μην αφήνετε 0% σε κάθε γεύμα που αναλύει το πακέτο του τιμοκαταλόγου σας.

 


Μετά την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας, για να ενεργοποιηθούν οι τροποποιήσεις, κλείνουμε την εφαρμογή και την ανοίγουμε ξανά.

 

Το Τμήμα Υποστήριξης της HiT S.A.