Πολιτική Ορθής Χρήσης

Η HΙΤ Α.Ε. χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση των επιδόσεων του παρόντος ιστότοπου και την βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη. Εάν προχωρήσετε στην χρήση του παρόντος website, θεωρείται ότι είστε σύμφωνοι με τη χρήση των cookies του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τι είναι και πώς τα χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Χρήσης του ιστότοπου  της HΙT Α.Ε..

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της ΗΙΤ Hospitality Integrated Technologies Α.Ε. [εις το εξής, ΗΙΤ Α.Ε.] και διατίθεται για ενημερωτικούς σκοπούς σε χρήστες που κατοικούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΗΙΤ Α.Ε. ως ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας δύναται να επιφέρει οποτεδήποτε αλλαγές, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται η χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αποστολή του υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα χωρίς την έγκριση της ΗΙΤ Α.Ε.. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου.

Κανόνες Ορθής Χρήσης Ιστότοπου – Fair Use

Οι www.hit.com.gr, www.hit-exelixis.com, ekratisis.com, είναι ιστοσελίδες, που δημιούργησε η HiT A.E., η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λ. Συγγρού 164 & Καλαφάτη 17 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200, με Α.Φ.Μ. 999864122 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλ. 210-8847420 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνία info@hit.com.gr.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση κάθε ιστοσελίδας της εταιρείας HiT A.E.. Η χρήση του site προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των ιστοσελίδων της HiT Α.Ε. σε περίπτωση μη αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης. Η χρήση των ως άνω ιστοσελίδων υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η HiT Α.Ε..

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:
· Θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.
· Θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δε θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
· Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχόμενων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω διασυνδέσεων (link) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την HiT Α.Ε., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από τη ζημία θετική και αποθετική που ήθελε υποστεί εκ της μη σύννομης κατά τα ανωτέρω συμπεριφοράς.

Η HiT A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τούς όρους και τις προϋποθέσεις του site της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του ιστότοπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην HiT A.E. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το site με το εμπορικό σήμα “HiT” ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της HiT A.E. ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στο χρήστη /, επισκέπτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας δεδομένων εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη ούτε και φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του site. Οι επισκέπτες συμφωνούν στη χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από ιστότοπους. Δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία περιήγησης στις εκάστοτε τοποθεσίες. Ως cookie ορίζεται ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνεται από το πρόγραμμα πλοήγησης και το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται από εκεί ως αρχείο κειμένου. Κάθε φορά που το πρόγραμμα πλοήγησης καλεί μία σελίδα από τον διακομιστή, το μήνυμα αυτό αποστέλλεται πίσω, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον υπολογιστή του χρήστη να αναγνωριστεί.

Τα cookies από τις ιστοσελίδες μας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα. Η ΗΙΤ Α.Ε. αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα το ιδιωτικό σας απόρρητο. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλους τύπους ανίχνευσης, προκειμένου να προσωποποιήσουμε την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο μας και να ενισχύσουμε την εμπειρία σας, πετυχαίνοντας μια καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων σας και προσαρμόζοντας τις σελίδες μας στα μέτρα σας.  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από τα cookies για να αναλύσουμε τις τάσεις, για να διαχειριστούμε τον δικτυακό τόπο ή για σκοπούς έρευνας, ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κανένα στοιχείο που σας προσδιορίζει προσωπικά δεν θα συλλεχθεί μέσα από τα cookies.

Καταγράφουμε την διεύθυνση πρωτοκόλλου internet σας (IP) προκειμένου να λαμβάνουμε και να στέλνουμε πληροφορίες από και προς εσάς μέσω διαδικτύου. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, κάνετε κάποια έρευνα, παραγγέλνετε τις εκδόσεις μας ή ζητάτε περισσότερες πληροφορίες, ενδέχεται να απαιτούνται από σας κάποια προσωπικά δεδομένα που αφορούν στο όνομα, στη διεύθυνση, στον αριθμό τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, θα εφαρμοστεί αυτή η πολιτική.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα πλοήγησης με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie, ώστε να έχετε την επιλογή να το αποδεχτείτε ή όχι. Έχετε τη δυνατότητα επιπλέον να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να απενεργοποιεί όλα ανεξαιρέτως τα cookies. Ο δικτυακός τόπος www.allaboutcookies.org (τον οποίο διαχειρίζεται το Interactive Marketing Bureau) περιέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα σχετικά με το πώς τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες.

 Τύπος Cookie  Όνομα Cookie Σκοπός
 Google analytics  utma
_utmb
_utmc
_utmz
 Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της απόδοσης της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε μια ανώνυμη φόρμα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της προέλευσης των επισκεπτών των τοποθεσιών Web, καθώς και των σελίδων που επισκέπτονται.
Για να πραγματοποιήσετε αποκλεισμό από το Google Analytics σε όλες τις ιστοσελίδες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 Youtube preferences PREF
use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
 Χρησιμοποιούμε το YouTube για την ενσωμάτωση των βίντεο στις σελίδες Thinking and campaign. Τα ενσωματωμένα βίντεο δεν τοποθετούν cookies στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς τα cookies. Ωστόσο, με το κλικ στο “Share”, το YouTube θα τοποθετήσει τα cookies. Τα cookies VISITOR_INFO1_LIVE προσπαθούν να αξιολογήσουν τη ταχύτητά σας και τα cookies use_hitbox and PREF cookies προσμετρούν τις προβολές στο YouTube video και τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτά τα cookies δεν καταγράφουν στοιχεία του χρήστη.
 Twitter  guest_id  Έχουμε ενσωματώσει τη προσθήκη Twitter σε ορισμένες σελίδες μας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αναγνώρισή σας στο Τwitter. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Τwitter ή δεν είχατε ποτέ άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα twitter.com τότε το Twitter θα δημιουργήσει για σας ένα μοναδικό κωδικό για να παρακολουθεί την επίσκεψή σας στο Twitter.

Σύνδεσμοι 

Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω αντίστοιχων συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου, ενώ οι παραπεμπόμενοι δικτυακοί τόποι υπόκεινται στους οικείους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση links δεν σημαίνει έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τους και για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου που αυτοί ακολουθούν. Την ευθύνη χρήσης των παραπεμπόμενων ιστοτόπων φέρει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης.

Εμπορικά Σήματα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα στον παρόντα ιστοχώρο υπόκεινται στα δικαιώματα της ΗΙΤ Α.Ε. επί των εμπορικών σημάτων της, περιλαμβανομένων των σημάτων, ονομασιών των προϊόντων, λογότυπων και εμβλημάτων.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική ορθής χρήσης αυτού του ιστότοπου ή επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε/αποσύρετε τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέσω email στην διεύθυνση pdata@hit.com.gr.

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον διαδικτυακό τόπο της ΗΙΤ Α.Ε..

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις