protel Reputation Manager™

protel Reputation Manager™ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Εργαλείο ελέγχου της φήμης του ξενοδοχείου

Εφαρμογή που σας παρέχει τον πλήρη έλεγχο της φήμης του ξενοδοχείου σας στην παγκόσμια Αγορά του Διαδικτύου, αλλά και δημιουργεί εσωτερικά ερωτηματολόγια ώστε να επιλύετε άμεσα τα διάφορα προβλήματα πριν την αναχώρηση του Επισκέπτη σας.

Πρόσθετες εφαρμογές που εκτοξεύουν τις δυνατότητες του ισχυρού ξενοδοχειακού προγράμματος protel και εισάγουν το ξενοδοχείο σας στην σύγχρονη εποχή.Τα protel+AddOns είναι πρόσθετες εφαρμογές του protel PMS. Δεν λειτουργούν ανεξάρτητα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή;