Εφαρμογές PMS: Οδηγίες αλλαγής Φ.Π.Α. σε Protel & Ermis

Ermis – WIN Edition

Για την προσαρμογή επιλέγετε: Συντήρηση – Αρχεία – Τμήματα και μετά το τμήμα Πρωινό από τη λίστα στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου,  διορθώνετε τον συντελεστή Φ.Π.Α. και αποθηκεύστε την αλλαγή πατώντας Καταχώρηση.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα τμήματα Γεύμα και Δείπνο.

ALL INCLUSIVE

Εάν χρησιμοποιείτε πακέτο All Inclusive, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το 5% ή 10% που είχατε στο πακέτο μέχρι τώρα με το 20%. Η ανάλυση των υπόλοιπων γευμάτων που απαρτίζουν το All Inclusive είναι αδιάφορη, καθώς όλα τα υπόλοιπα τμήματα (πρωινό – γεύμα – δείπνο) έχουν τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Η αλλαγή αυτή πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Αρχείο καθώς και στους τιμοκαταλόγους με πακέτο ΑΙ.

Γενικό Αρχείο:

Προαιρετικά μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση των άλλων γευμάτων από 5-10-10 ή 5-10-5 σε 5-5-5, γιατί όπως αναφέραμε και παραπάνω η ανάλυση των άλλων πακέτων είναι αδιάφορη, εφόσον όλα τα άλλα πακέτα και η διαμονή υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%).

Τιμοκατάλογος:

Διορθώνετε το ποσοστό της ενιαίας τιμής του All Inclusive σε 20%.  Κι εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη διάσπαση των άλλων πακέτων  σε μικρότερο ποσοστό.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τόσο στο Γενικό Αρχείο όσο και στους τιμοκαταλόγους, δεν πρέπει να βάλετε ποσοστό διάσπασης  0%, εφόσον χρησιμοποιείτε αυτό το πακέτο. Για παράδειγμα, εάν έχετε ΑΙ, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιο ποσοστό και στις θέσεις  πρωινό – γεύμα – δείπνο.


Μετά την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας, για να ενεργοποιηθούν οι τροποποιήσεις, κλείνουμε την εφαρμογή και την ανοίγουμε ξανά.