Χρήσιμα Αρχεία / Downloads

Προωθητικό υλικό

protel Hotel Software

protel SPE

protel +AddOns

protel B.I.

HiT S.A.

ermis pro Hotel Software

symPOSium Web POS Suite

Fast Check-in

e-Concierge

Οδηγίες για κλείσιμο έτους

Κλείσιμο Έτους protel

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στο protel

Κλείσιμο Έτους protel smart

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην έκδοση smart του protel

Κλείσιμο Έτους ermispro

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην έκδοση pro του ΕΡΜΗ

Κλείσιμο Έτους Ermis Win

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην παραθυρική έκδοση του ΕΡΜΗΣ

Κλείσιμο Έτους ΕΡΜΗΣ DOS

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην DOS έκδοση του ΕΡΜΗ

Κλείσιμο Έτους POS - DOS Edition

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην DOS έκδοση του HiTPOS

Κλείσιμο Έτους Αποθήκης DOS

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην έκδοση DOS της ΕΣΤΙΑΣ

Φορολογικά / Λοιπά

Φόρος Διαμονής (upd)

Νέες Οδηγίες για protel, ermispro, protel smart

Φόρος Διαμονής (upd)

Νέες Οδηγίες για ERMIS WIN

Φόρος Διαμονής (upd)

Νέες Οδηγίες για ERMIS DOS

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Protel

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Ermis DOS

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Ermis Win

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ POS Dos