Χρήσιμα Αρχεία (Downloads)

Others

Φόρος Διαμονής

Οδηγίες για Protel, ErmisPro,Protel Smart

Φόρος Διαμονής

Οδηγίες για Ermis Win

Φόρος Διαμονής

Οδηγίες για ΕΡΜΗΣ DOS

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Protel

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Ermis DOS

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Ermis Win

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ POS Dos

Κλείσιμο Έτους Protel

Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Protel

Κλείσιμο Έτους Protel Smart

Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Protel Smart

Κλείσιμο Έτους Ermispro

Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Ermispro

Κλείσιμο Έτους Ermis Win

Οδηγίες το κλέισιμο έτους στον Ermis Win

Κλείσιμο Έτους Ermis DOS

Οδηγίες το κλέισιμο έτους στον Ερμη DOS

Κλείσιμο Έτους Pos DOS

Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο POS DOS

Κλείσιμο Έτους Αποθήκης DOS

Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Αποθήκης DOS

Brochures

Delivery Mode

Protel SPE

e-CHANNEL

e-KRATISIS

HiT Academy

Fast Check-in

e-Concierge

MyHOTEL

Protel For iPAD

ChefPAD Digital Menu

Protel B.I.

Protel SPE

Protel SPE

symPOSium WebPOS

ErmisPro

Protel +AddOns