Χρήσιμα Αρχεία – Downloads

GDPR essentials / Συμπληρωματικές συμβάσεις υποστήριξης

Πρόσθετο Σύμφωνο Υποστήριξης: Protel Hotel Software

Συμπληρωματική σύμβαση για την GDPR-compliant υποστήριξη της ξενοδοχειακής εφαρμογής protel

Πρόσθετο Σύμφωνο Υποστήριξης: Ermis Pro Hotel Software

Συμπληρωματική σύμβαση για την GDPR-compliant υποστήριξη της ξενοδοχειακής εφαρμογής Ermis Pro

Πρόσθετο Σύμφωνο Υποστήριξης: Ermis Win Edition

Συμπληρωματική σύμβαση για την GDPR-compliant υποστήριξη της ξενοδοχειακής εφαρμογής Ermis Win Edition

Πρόσθετο Σύμφωνο Υποστήριξης: Ermis DOS Edition

Συμπληρωματική σύμβαση για την GDPR-compliant υποστήριξη της ξενοδοχειακής εφαρμογής Ermis DOS Edition

Πρόσθετο Σύμφωνο Υποστήριξης: symPOSium Web POS Suite

Συμπληρωματική σύμβαση για την GDPR-compliant υποστήριξη των εφαρμογών που ανήκουν στην symPOSium Web POS Suite

Προωθητικό υλικό

protel Hotel Software

protel SPE

protel +AddOns

protel B.I.

HiT S.A.

ermis pro Hotel Software

symPOSium Web POS Suite

Fast Check-in

e-Concierge

Οδηγίες για κλείσιμο έτους

Κλείσιμο Έτους Protel

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην εφαρμογή Protel PMS

Κλείσιμο Έτους Protel Smart

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην έκδοση Smart της εφαρμογής Protel PMS

Κλείσιμο Έτους Ermis Pro

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην έκδοση Pro της εφαρμογής Ermis PMS

Κλείσιμο Έτους Ermis Win

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην παραθυρική έκδοση της εφαρμογής Ermis PMS

Κλείσιμο Έτους Εrmis DOS

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην DOS έκδοση της εφαρμογής Ermis PMS

Κλείσιμο Έτους HiTPOS DOS

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην DOS έκδοση της εφαρμογής HiTPOS

Κλείσιμο Έτους Estia F&B DOS

Οδηγίες για το κλείσιμο έτους στην έκδοση DOS της εφαρμογής Estia F&B

Φορολογικά / Λοιπά

Αλλαγή ΦΠΑ | 01/07/2018

Οδηγίες για protel, ermispro, protel smart

Φόρος Διαμονής (upd)

Νέες Οδηγίες για protel, ermispro, protel smart

Φόρος Διαμονής (upd)

Νέες Οδηγίες για ERMIS WIN

Φόρος Διαμονής (upd)

Νέες Οδηγίες για ERMIS DOS

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Protel

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Ermis DOS

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Ermis Win

Αλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ POS Dos