Πολιτική Απορρήτου

Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.

Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δε μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

· προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του site
· προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών
· προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Η HiT A.E έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπου (site), καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστότοπου (site) της.

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλον ιστότοπο (site), παρέχεται για τη διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ιστότοπους (site) αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Οι παρόντες όροι χρήσης των ως άνω διαδικτυακών τόπων συντάχθηκαν με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου τόσο τους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των παρόντων όρων χρήσης ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα/ακύρωση αυτή δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για όσους επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικό υλικό με την μορφή newsletter ή να ζητήσετε προσφορά για κάποιο προϊόν μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι διατηρούμε επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία [όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο] από απώλεια, κακή χρήση, και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, αλλαγή ή καταστροφή. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Η ΗΙΤ Α.Ε. δεσμεύεται ότι δεν διαβιβάζει, δημοσιοποιεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστότοπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, εκτός αν υποχρεούται εκ του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές.

Η εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) της ΗΙΤ Α.Ε. είναι προαιρετική. Ο επισκέπτης/χρήστης που επιθυμεί την διακοπή λήψης ενημερωτικών δελτίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pdata@hit.com.gr.

Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση, να επικαιροποιήσετε ή/και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, και μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που απολαμβάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της άρνησης και της παρεμπόδισης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ερχόμενοι σε επαφή με εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdata@hit.com.gr. Για λόγους ασφαλείας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να λάβουμε μέτρα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς σας πριν την παροχή πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία.

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις