Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία είναι εξίσου πολύτιμη με τον χρυσό, τα ξενοδοχεία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τον τεράστιο όγκο δομημένων δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους και αφορά στο πελατολόγιό τους, όπως αυτό συμβαίνει με άλλους κλάδους (πχ. αερομεταφορές). City ή resort, ενός ή πέντε αστέρων, μεμονωμένα ή αλυσίδα, τα ξενοδοχεία δε γνωρίζουν πραγματικά ποιος είναι ο επισκέπτης τους.

Η ΗΙΤ αναδιαμορφώνει την επαναστατική πρόταση της dailypoint GmbH για κεντρική διαχείριση των δεδομένων που συνδέονται με τον επισκέπτη και συστήνει στον Έλληνα ξενοδόχο την μοναδική αμιγώς ξενοδοχειακή more-than-CRM λύση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εγχώριας τουριστικής Αγοράς.

Μία μοναδική cleaning data διαδικασία 350 βημάτων διορθώνει, τυποποιεί και
εμπλουτίζει τα δεδομένα που αφορούν στον επισκέπτη, ενοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα πολλαπλά προφίλ που δημιουργούνται από τις διαφορετικές εφαρμογές μηχανογράφησης του ξενοδοχείου. Με τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η λύση συνθέτει δεδομένα από διάφορες πηγές (PMS, POS, website κ.ά.) για να δημιουργήσει το ένα και μοναδικό «Χρυσό Προφίλ» του κάθε επισκέπτη. Από την επίσημη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, την κράτηση και την pre-stay αλληλεπίδραση μέχρι το check-in, τη διαμονή, το check-out και τα loyalty πακέτα, όλα τα Τμήματα και τα συνδεδεμένα συστήματα του ξενοδοχείου μπορούν να αξιοποιούν αυτό το Χρυσό Προφίλ.

Με ενσωματωμένες διαδικασίες data laundry, η λύση οδηγεί σε εκτεταμένη και εις βάθος γνώση των επισκεπτών. Τα AI modules ContentBot και ChatGPT επιτρέπουν στον ξενοδόχο να διατηρεί μια πραγματικά εξατομικευμένη επικοινωνία με κάθε επισκέπτη ξεχωριστά. Με ταχείες διαδικασίες, το περιεχόμενο κάθε αποστελλόμενου μηνύματος – newsletter ή chat- συντάσσεται αυτόματα στην απαιτούμενη κάθε φορά γλώσσα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η λύση αποτελείται από συνολικά 16 modules και συμπληρώνεται ιδανικά από το dailypoint™ Marketplace που προσφέρει περισσότερες από 200 συμβατές εφαρμογές τρίτων για ένα πραγματικά λειτουργικό οικοσύστημα μηχανογράφησης.

Αποδομώντας σωρούς δεδομένων και δίνοντας προτεραιότητα στη ποιοτική διαχείρισή τους, απομακρύνουμε τον ξενοδόχο από την εστίαση στις επιμέρους συναλλαγές και αντ’ αυτού στρέφουμε την προσοχή του στην πελατοκεντρική προσέγγιση του revenue management. Το Χρυσό Προφίλ είναι στο επίκεντρο αυτής της στροφής αφού δεν παρακωλύει πουθενά τη ροή της πληροφορίας μέσα στο ξενοδοχειακό οικοσύστημα εφαρμογών˙ αντιθέτως τη διασφαλίζει και τη διευκολύνει.

Αυτή η στρατηγική δεν επαναπροσδιορίζει απλώς τις ροές δεδομένων μεταξύ των Τμημάτων αλλά ενισχύει την υγιή και σύννομη λειτουργία ολόκληρου του ξενοδοχείου, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την εμπειρία του επισκέπτη.

Το dailypoint 360ο διακρίθηκε ως Finalist στην κατηγορία Loyalty Program Software του έγκριτου HotelTech Report και ταυτόχρονα με την εισαγωγή του στην ελληνική Αγορά, απέσπασε το Bronze Award για Καινοτόμα Χρήση της Τεχνολογίας στην κατηγορία Tourism & Hospitality Supporting Services & Technological Solutions των φετινών Greek Tourism Awards.

Success Stories & White Papers

Success Story: Storchen Hotel, Zurich

Success Story: Rotana Hotel Management Corporation

White Paper: Big Data

White Paper: ChatGPT

White Paper: Smarter Decisions

White Paper: CRM vs CDM