myDATA: Ξενοδοχείο και Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει τοποθετηθεί πλέον την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους για τα παραστατικά που εκδίδονται από αυτή την ημερομηνία και έπειτα, μετά την παράταση που δόθηκε με σχετική ΚΥΑ στις 13 Μαρτίου.

Τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα μέχρι 31/10/2021.

Η myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ και η διασύνδεση με αυτήν αφορά όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά αρχεία κατά τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Οι συνόψεις των παραστατικών μπορούν να διαβιβαστούν αυτοματοποιημένα προς την Αρχή, είτε μέσω των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία – εφόσον αυτά διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ με σχετική διεπαφή- , είτε μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), για τις συναλλαγές λιανικής.

 

Εφαρμογές της HiT S.A. & Διασύνδεση με myDATA

Η υλοποίηση της διασύνδεσης των ξενοδοχειακών εφαρμογών PMS Protel, Ermis PRO & Ermis WIN  και των ΦΗΜ της Σουίτας symPOSium WebPOS με την πλατφόρμα myDATA έχει ολοκληρωθεί από την HIT S.A. και η σχετική αναβαθμισμένη έκδοση των εφαρμογών διατίθεται δωρεάν* στους πελάτες με ενεργό και ενημερωμένο συμβόλαιο.

Κύριο πλεονέκτημα αυτής της λύσης διασύνδεσης με την πλατφόρμα myDATA είναι η αυτόματη επίτευξη απόλυτης συμφωνίας όλων των στοιχείων με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ και η σιγουριά σε κάθε πιθανό έλεγχο – εσωτερικό ή εξωτερικό.

* Ενημερωθείτε για το κόστος των εργασιών παραμετροποίησης των νέων εκδόσεων των PMS
αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο sales@hit.com.gr.

 

PMS | Protel, Ermis PRO & Ermis WIN

Για τα PMS της εταιρείας μας έχουν δημιουργηθεί νέες εκδόσεις – κυρίως με εσωτερικές αλλαγές στις διαδικασίες έκδοσης και γραμμογράφησης των παραστατικών – ώστε να επιτυγχάνεται η συγκέντρωση και η αυτόματη αποστολή όλων των παραστατικών, όπως ακριβώς ορίζει η ΑΑΔΕ.

 POS | symPOSium Web POS Hotel Edition

Σχετικά με τα ταμειακά συστήματα symPOSium WebPOS  και για όλους τους τύπους ΦΗΜ (μετά την αναβάθμισή τους), διατίθεται νέα έκδοση της εφαρμογής, η οποία συνδέει τα Web POS με το PMS έτσι ώστε να καθορίζεται μονοσήμαντα η πηγή των παραστατικών (Χρεωστικά / Ιδιοχρησιμοποίηση).

ERP | Hotel Edition

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της διασύνδεσης του ERP με την πλατφόρμα myDATA. Η νέα έκδοση της εφαρμογής έχει ενσωματώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τα παραστατικά αγορών, όπως ορίζεται για τον Λήπτη. Η γέφυρα του PMS με το ERP ενημερώνει πλέον την Γενική Λογιστική και την Εμπορική Διαχείριση βάσει ημερολογίου και σε απόλυτη συμφωνία με την ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία της αναβάθμισης

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία μας έχει προετοιμάσει νέες ειδικές Εκδόσεις και Υπηρεσίες Αναβάθμισης των PMS Protel, ErmisPRO και Ermis WIN Edition ώστε οι εφαρμογές αυτές να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να διασυνδεθούν απευθείας με την πλατφόρμα myDATA. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν από το Τμήμα Υποστήριξης της εταιρείας μας σε συνεργασία με το ξενοδοχείο σας, μετά από σχετική συνεννόηση και αποδοχή του κόστους των εργασιών παραμετροποίησης.

Για το κόστος των εργασιών παραμετροποίησης της νέας έκδοσης του PMS που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ενημερωθείτε από το Τμήμα Λογιστηρίου μετά από σχετικό αίτημα στο sales@hit.com.gr.

Η διαδικασία αναβάθμισης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Λήξη των υπαρχόντων παραστατικών της εφαρμογής PMS στις 30/6/2021
 2. Δημιουργία νέων παραστατικών με έναρξη 1/7/2021
 3. Αναβάθμιση της εφαρμογής PMS με τη νέα ΔΩΡΕΑΝ έκδοση
 4. Σύντομη εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση της νέας έκδοσης
 5. Εκ νέου παραμετροποίηση «γέφυρας» PMS – εφαρμογής λογιστικής (εφ’ όσον υπάρχει).

Το χρονοδιάγραμμα της αναβάθμισης είναι το εξής:

Τα βήματα I. και II. πρέπει να εκτελεστούν το συντομότερο, τα βήματα III. και IV. εντός του Ιουνίου και το V βήμα μετά την 1/7/2021.


Από μεριάς του ξενοδοχείου, σας ζητούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς για τα παρακάτω δεδομένα που απαιτούνται:

 1. Όνομα ξενοδοχείου & διαχειριστικό πρόγραμμα PMS (Protel / Ermis PRO / Ermis WIN)
 2. Όνομα υπεύθυνου για την σύζευξη PMS-myDATA με τον οποίο θα έχουμε σχετική επικοινωνία
 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον υπεύθυνο
 4. Τρέχουσα κατάσταση ξενοδοχείου (Ανοιχτό ή Κλειστό και πιθανή ημερομηνία επαναλειτουργίας)
 5. Αποδοχή της υλοποίησης των βημάτων I. και II. της διαδικασίας αναβάθμισης του PMS και πρόταση της επιθυμητής ημ/νίας και ώρας εκτέλεσής τους.
 6. Αποδοχή ή όχι της περιγραφής των παραστατικών που προτείνει η ΑΑΔΕ και θα βρείτε αναλυτικά αμέσως παρακάτω.

Μετά την εφαρμογή των βημάτων αναβάθμισης I. και II. θα δημιουργηθούν τα εξής παραστατικά:

 1. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 2. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
 4. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
 5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
 6. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
 7. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 8. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
 10. ΑΚΥΡΩΤΙΚ0 ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
 11. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ
 12. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ
 13. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ/ΓΙΟ ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ
 14. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙ/ΚΟΥ ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ

H ως άνω περιγραφή των παραστατικών προέρχεται από σχετική ανάρτηση της ΑΑΔΕ. Το παραστατικό ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ θα παραμείνει ως έχει. Επίσης, η ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ θα αντικατασταθεί από την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ. Σε σχέση με τα παραστατικά, αναμένουμε να μας επιβεβαιώσετε ότι αποδέχεστε την συγκεκριμένη περιγραφή και, σε αντίθετη περίπτωση, να μας υποδείξετε την περιγραφή που επιθυμείτε, καθώς και ότι αποδέχεστε η αρίθμηση αυτών να αρχίζει από το 1.

Για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανταπόκρισή μας στα αιτήματά σας,
ενημερώστε μας ηλεκτρονικά στο support@hit.com.gr.

 

MyHotel DATA: Νέα εφαρμογή auditing

Κεντρικό ζητούμενο της υλοποίησης της διασύνδεσης του ξενοδοχείου με την πλατφόρμα myDATA είναι η επίτευξη αυτόματης και απόλυτης συμφωνίας όλων των στοιχείων των εκδιδομένων παραστατικών με τα ηλεκτρονικά βιβλία, αφού τυχόν ασυμφωνίες οποιουδήποτε είδους (Κατ’ αρχήν ή Αδικαιολόγητες) ενδέχεται να προκαλέσουν έλεγχο από την ΑΑΔΕ.

Για τον λόγο αυτό, η HiT S.A. ανέπτυξε την ειδική εφαρμογή auditing MyHotel DATA™, η οποία διενεργεί επαναλαμβανόμενους εσωτερικούς ελέγχους και διορθώνει τυχόν σφάλματα μέχρι την επίτευξη απόλυτης συμφωνίας της σύνοψης παραστατικών του ξενοδοχείου με τα στοιχεία της AAΔΕ. Η εφαρμογή MyHotel DATA™ επιτρέπει στο Ξενοδοχείο να ελέγχει, να διασταυρώνει και να συμφωνεί τα στοιχεία πριν αυτά αποσταλούν στην πλατφόρμα myDATA σε περιοδικό χρόνο – π.χ. μία φορά μηνιαίως, πριν την 20ή του μήνα.

* Ενημερωθείτε σήμερα για το κόστος της
νέας εφαρμογής
MyHotel DATA
αποστέλλοντας email στο sales@hit.com.gr.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ;

Ως «ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ» νοείται η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Τί διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
2. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών
3. Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.

Τι είναι «Σύνοψη Παραστατικού»;

Ως «Σύνοψη Παραστατικού» νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

Τί πρέπει να στέλνουμε στην ΑΑΔΕ και κάθε πότε;

Πρέπει να στέλνουμε τις συνόψεις των παραστατικών που εκδίδουμε μία φορά κάθε ημέρα ή μία φορά κάθε μήνα – και οπωσδήποτε μέχρι την 20ή του επομένου.

Τί παραστατικά εκδίδει το ξενοδοχείο; 

Από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς:

1. ΑΛΠ / Ζ-READ (ΕΑΦΔΣΣ – ΑΔΗΜΕ – ΦΤΜ )
2. Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
3. Πιστωτικά Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ)

Από το PMS (Protel / ΕrmisPro):

4. Απόδειξη Λιανικής (ΑΛΠ) / Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ)
5. Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
6. Πιστωτικά Λιανικής Πώλησης (ΠΑΛΠ)
7. Σχετικός Φόρος Κατανάλωσης
8. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 
9. ΑΛΠ Τμημάτων
10. Πιστωτικά Λιανικής Πώλησης – Στο τμήμα έκδοσής τους
11. Σχετικός Φόρος Διαμονής
12. Πιστωτικά Τιμολόγια

Τί θα στέλνουν οι ΦΗΜ όταν συνδεθούν με το Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ;

Πρέπει να στέλνουν τις συνόψεις των παραστατικών που εκδίδουμε ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Ποιον κανόνα πρέπει να ακολουθεί κάθε σχεδιασμός και υλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών για διενέργεια προ-ελέγχου;

Πρέπει να υπάρχει πάντα απόλυτη συμφωνία εσόδων – παραστατικών. Το ισοζύγιο mc συνεχίζει να υφίσταται, καθώς και όλα τα report διοικητικής πληροφόρησης, τα οποία παραμένουν ως έχουν.

Tί σημαίνει υλοποίηση πλατφόρμας myDATA για τα ξενοδοχεία;

Σημαίνει αλλαγές στον τρόπο έκδοσης παραστατικών, την γραμμογράφηση ορισμένων παραστατικών και τον τρόπο επικοινωνίας PMS – ERP – POS. Επίσης, μπαίνουν νέοι κανόνες για συμφωνία με τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ.

Περισσότερες Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ βρίσκετε εδώ.