Οδηγίες Τέλους Έτους Εφαρμογών 2015

Οδηγίες Τέλους Έτους Εφαρμογών 2015

Στην σελίδα των Downloads μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το κλείσιμο των εφαρμογών Estia POS, Estia F&BΕρμήςErmisWin και Protel για το έτος 2015.