Οδηγίες Τέλους Έτους Εφαρμογών 2017 και Εφαρμογής Φόρου Διαμονής

Οδηγίες Τέλους Έτους Εφαρμογών 2017 και Εφαρμογής Φόρου Διαμονής

Στην σελίδα των Downloads μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το κλείσιμο των εφαρμογών Estia POS, Estia F & BΕρμήςErmisWin, Ermispro, Protel Smart και  Protel  για το έτος 2017 καθώς και τις οδηγίες για το Φόρο Διαμονής.