Οδηγίες Τέλους Έτους Εφαρμογών

Οδηγίες Τέλους Έτους Εφαρμογών

Στην σελίδα των Downloads μπορείτε να βρέιτε αναλυτικές οδηγίες για το κλείσιμο των εφαρμογών Estia POS, Estia F & BΕρμήςErmisWin και  Protel  για το έτος 2013.