Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Φόρο Διαμονής

Βάσει του Άρθρου 53 του 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), για τα ξενοδοχεία ισχύει πλέον Φόρος Διαμονής, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1/1/2018.

Ο Φόρος Διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση και ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας. Δεν έχουν προβλεφθεί ακόμη εξαιρέσεις χρέωσης ή μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων οι οποίες θα φορολογούνται.

 

Νόμος 4389/2016 Άρθρο 53 / Φόρος Διαμονής

1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας:

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ως ακολούθως:

  • 1-2 αστέρων – 0,50 €
  • 3 αστέρων – 1,50 €
  • 4 αστέρων – 3,00 €
  • 5 αστέρων – 4,00 €

β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0,50€ ανά διανυκτέρευση.

2. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του φορολογικού στοιχείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Διαμονής».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η λύση στο ζήτημα της ένταξης του νέου Φόρου Διαμονής στα παραστατικά της μονάδας σας βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησής της από την HiT S.A. και ήδη περιλαμβάνει όλα όσα επιβάλλει η ΠΟΛ 1015 / ΦΕΚ 02-02-2018, με κύρια την έκδοση ειδικού στοιχείου με ταυτόχρονη αναγραφή του αριθμού παραστατικού ΑΠΥ / ΤΠΥ που αφορά την διαμονή, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων.

Η εταιρεία μας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και καταθέτει συνεχώς συγκεκριμένες προτάσεις για την εξεύρεση μιας πρακτικής υλοποίησης τέτοιας που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία των Ξενοδοχείων, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέπει να προκύψει το ζητούμενο του νέου νόμου από την ΑΑΔΕ.

Πλέον, σε όλα PMS της εταιρείας μας [protel Hotel Software, ermispro Hotel Software] ο νέος Φόρος φυλάσσεται στο νέο πεδίο που του αντιστοιχεί και όχι σε τμήμα τύπου ‘Extras’. Κάθε καταχώρηση θα συνοδεύεται από αυτοματοποιημένη εκτύπωση του εντύπου «Δήλωση Απόδοσης Φόρου Διαμονής».

Επίσης, για την διευκόλυνσή σας σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, είναι διαθέσιμο ειδικό σχετικό report με εκτύπωση λίστας η οποία θα περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ημερομηνία [Από… έως…]
  • Συνολικός Αριθμός Ημερήσιων Χρεώσεων
  • Συνολικός Αριθμός Δωρεάν Ημερήσιων Χρεώσεων
  • Συνολικός Αριθμός Φορολογητέων Ημερήσιων Χρεώσεων κ.λπ..

Η οποιαδήποτε λύση έχει ήδη δοθεί ή θα δοθεί μέχρι την τελική ολοκλήρωση του παρόντος project είναι προσωρινή και η ισχύς της παύει με την δημοσιοποίηση της τελικής υλοποίησης, που θα γίνει εδώ, στον ιστότοπό μας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία.


 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο με τις Οδηγίες Διαχείρισης του Φόρου Διαμονής, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.