Νέα δεδομένα σχετικά με το πιστοποιητικό κατάταξης

Ενεργοποιήθηκε η κατάταξη των παραδοσιακών καταλυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 17352/2018 (ΦΕΚ Β 4822) απόφασης Υπουργού Τουρισμού, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών για ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ισχύουσα απόφαση [Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155)], αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενώ για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.

Εντός 10 ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ υποβάλλει αίτηση προς το Ξ.Ε.Ε. για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων και καταβάλλει το αντίστοιχο παράβολο. Εδώ θα βρείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία:

  • 5 αστέρων καταβάλλουν 5€ ανά δωμάτιο,
  • 4 αστέρων καταβάλλουν 4€ ανά δωμάτιο,
  • 3 αστέρων καταβάλλουν 3€ ανά δωμάτιο,
  • 2 αστέρων καταβάλλουν 2€ ανά δωμάτιο,
  • 1 αστέρα καταβάλλουν 2€ ανά δωμάτιο.

Αντίστοιχα, τα κάμπινγκ 5 και 4 αστέρων 2,5€ ανά θέση και 3€ ανά οικίσκο και τα κάμπινγκ 3, 2 και 1 αστεριού 1,5€ ανά θέση και 3€ ανά οικίσκο.

Το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων δεν μπορεί να είναι κατώτερου των 40€ ανά κατάλυμα. Τα πιστοποιητικά κατάταξης θα ισχύουν για 5 χρόνια. Για την ανανέωσή τους θα καταβάλλεται εκ νέου παράβολο.

Η επανακατάταξη των παραδοσιακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων γίνεται μέχρι 31/12/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.