Τίτλος Περιγραφή Download
Κλείσιμο Έτους Protel Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Protel
Κλείσιμο Έτους Ermispro Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Ermispro
Κλείσιμο Έτους Protel Smart Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Protel Smart
Κλείσιμο Έτους Ermis Win Οδηγίες το κλέισιμο έτους στον Ermis Win
Κλείσιμο Έτους Ermis DOS Οδηγίες το κλέισιμο έτους στον Ερμη DOS
Κλείσιμο Έτους Pos DOS Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο POS DOS
Κλείσιμο Έτους Αποθήκης DOS Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Αποθήκης DOS
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στο Protel- Ermis Pro
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στο Protel για τα νησία Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρς και Σίφνο
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis Win
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis Win για τα νησία Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis DOS
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis DOS για τα νησία Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις εφαρμογές Webpos-Hitpos
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις ΑΔΗΜΕ proline I - II
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις ΑΔΗΜΕ proline III
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις IBM fiscal
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις Epson fiscal
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στo Erp
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Εφαρμογή για αλλαγή ΦΠΑ στις ΑΔΗΜΕ proline I - II
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Εφαρμογή για αλλαγή ΦΠΑ στις ΑΔΗΜΕ proline III
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 01-06-2016 Εφαρμογή για αλλαγή ΦΠΑ στις Εφαρμογές Webpos-Hitpos
ΠΟΛ 1063/2016 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
ΠΟΛ 1061/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών
Κλείσιμο Έτους Protel Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Protel
Κλείσιμο Έτους Ermis Win Οδηγίες το κλέισιμο έτους στον Ermis Win
Κλείσιμο Έτους Ermis DOS Οδηγίες το κλέισιμο έτους στον Ερμη DOS
Κλείσιμο Έτους Pos DOS Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο POS DOS
Κλείσιμο Έτους Αποθήκης DOS Οδηγίες το κλέισιμο έτους στο Αποθήκης DOS
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στο Protel
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στο Protel για τα νησία Ρόδος,Σαντορίνη,Μύκονος, Νάξος,Πάρος,Σκιάθος
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis Win
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis Win για τα νησία Ρόδος,Σαντορίνη,Μύκονος, Νάξος,Πάρος,Σκιάθος
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis DOS
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στον Ermis DOS για τα νησία Ρόδος,Σαντορίνη,Μύκονος, Νάξος,Πάρος,Σκιάθος
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στο POS DOS για τα νησία Ρόδος,Σαντορίνη,Μύκονος, Νάξος,Πάρος,Σκιάθος
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις ΑΔΗΜΕ proline I - II
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις ΑΔΗΜΕ proline III
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις IBM fiscal
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στις Epson fiscal
Αλλαγή Ποσοστών ΦΠΑ 1-10-2015 Οδηγίες για αλλαγή ΦΠΑ στo Erp
Αλλαγή Ποσοστών Πακέτου Αll Inclusive(Π.Ο.Λ 1161) Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων
Οδηγίες για την αλλαγή Πακέτου Αll Inclusive στο Protel Οδηγίες για την αλλαγή Πακέτου Αll Ιnclusive στο Protel
Οδηγίες για την αλλαγή Πακέτου Αll Inclusive στον Ερμη DOS Οδηγίες για την αλλαγή Πακέτου Αll Ιnclusive στον Ερμη DOS
Οδηγίες για την αλλαγή Πακέτου Αll Inclusive στον Ermis Win Οδηγίες για την αλλαγή Πακέτου Αll Ιnclusive στον Ermis Win
Αλλαγή ΦΠΑ Protel Ανανεωμένες 18/7/2015 Οδηγίες για την αλλαγή ΦΠΑ 20/7/2015 του Protel
Αλλαγή ΦΠΑ ErmisWin Ανανεωμένες 18/7/2015 Οδηγίες για την αλλαγή ΦΠΑ 20/7/2015 του ErmisWin
Αλλαγή ΦΠΑ ErmisDos Ανανεωμένες 18/7/2015 Οδηγίες για την αλλαγή ΦΠΑ 20/7/2015 του ERMISDOS
Αλλαγή ΦΠΑ Erp Οδηγίες για την αλλαγή ΦΠΑ 20/7/2015 της εφαρμογής Erp
Αλλαγή ΦΠΑ Webpos-Hitpos Οδηγίες για την αλλαγή ΦΠΑ 16/7/2015 του Webpos-Hitpos
Εφαρμογή Αλλαγής ΦΠΑ Webpos-Hitpos Εφαρμογή για την αλλαγη ΦΠΑ 16/7/2015 του Webpos-Hitpos
ΦΕΚ για την αλλαγή ΦΠΑ Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύ− ναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στή− ριξης (Ε.Μ.Σ.).
Πραξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α' 84/18-07-2015 1. Στο τέλος του σημείου 2 του κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α' 80) προστίθεται η εξής φράση: «και έως την ημερομηνία αυτή ο εφαρμοζόμενος συντελεστής, για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ορίζεται σε 6%». 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α' 80) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015».
Ημερομηνία Ισχύος νέων Συντελεστών ΦΠΑ Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς του ΦΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η εφαρμογή των νέων διατάξεων να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 20/7/2015..
ΠΟΛ.1160/17.7.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
 
Σύνδεση

Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
LiveZilla Live Help
LiveZilla Live Chat

Κατεβάστε την εφαρμογή μας, για απομακρυσμένη βοήθεια.
Social Networks
Google+
Youtube