< Επιστροφή στη λίστα

14/12/2011

Τα προϊόντα της ΗiΤ εντάσσονται στο digi-mobile

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ", η δράση digi-mobile σας παρέχει τη δυνατότητα επιδότησης της εταιρείας σας ώστε να προμηθευτείτε τα νέα επαναστατικά προϊόντα της HiT στις mobile εκδόσεις τους και να τα αξιοποιήσετε μέσω "έξυπνων" συσκευών [PDAs, Smartphones] & Tablet PCs.

Η δράση digi-mobile χρηματοδοτεί υγιείς "πολύ μικρές" ή "μικρές" επιχειρήσεις [0 εώς 49 εργαζόμενοι και κύκλος εργασιών <10εκ.€] για δαπάνες προμήθειας λογισμικού και/ή υπηρεσιών λογισμικού της μορφής 'Software as a Service' με ενίσχυση που αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τις 10.000€ για τις mobile εφαρμογές. Το επενδυτικό έργο οφείλει να υλοποιηθεί εντός 5 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης.

Η HiT A.E. έχει να σας προτείνει πληθώρα πακέτων εφαρμογών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα digi-mobile, βοηθώντας σας να αυξήσετε τις πωλήσεις σας μέσω της διαρκώς διευρυνόμενης Αγοράς του Διαδικτύου και να αναπτύξετε τις WEB υπηρεσίες που παρέχετε στους πελάτες σας. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο φάκελο με πλήρη περιγραφή των mobile εφαρμογών, πληροφορίες για την εγκατάσταση,την υποβολή των προτάσεων και την υποστήριξη της υλοποίησης, μέχρι και την εκταμίευση.

Για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, έχουμε αναρτήσει στον ανανεωμένο μας Ιστότοπο www.hit.com.gr ενημερωτική περίληψη του προγράμματος digi-mobile, μαζί με το σχετικό έντυπο για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ένταξης σε αυτό, το οποίο και πρέπει να μας αποσταλεί πλήρως συμπληρωμένο. Εντός 10 ημερολογιακών ημερών, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα και οι συνεργάτες μας (εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων) θα συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συμπληρωθεί ορθά ο φάκελος της πρότασης και να κατατεθεί ηλεκτρονικά την προκαθορισμένη ημερομηνία υποβολής της.

 

Ακολουθείστε τις σχετικές συντομεύσεις (links):
 

http://www.hit.com.gr/Content/downloads/info_digi-mobile.pdf
http://www.hit.com.gr/Content/downloads/ΟδηγόςΥποβολής.pdf

http://www.hit.com.gr/Content/downloads/Περίληψη digi-mobile.pdf
http://www.hit.com.gr/Content/downloads/ΑΙΤΗΣΗdigimobile.pdf


Για κάθε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα της HiT A.E. που συστάθηκε ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό:        

Υπ'όψην Κου Δημήτρη Κορέτση, Τηλ. 210 8847420.

 
Σύνδεση

Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
LiveZilla Live Help
LiveZilla Live Chat

Κατεβάστε την εφαρμογή μας, για απομακρυσμένη βοήθεια.
Social Networks
Google+
Youtube